Over ons

De thuisfrontcommissie (TFC) heeft een belangrijke rol. Zij geven informatie over het werk van Stichting Zorgnet Roemenië en, onmisbaar, zij organiseren de financiële ondersteuning.

De TFC bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter Gert Houtman
  • Secretaris Mieke Houtman
  • PR Imca Radder
  • Penningmeester Marjolein de Waal
  • Acties Marco van Dijk
  • Cor Verkade

De volgende actvititeiten worden georganiseerd:

  • Hofstedendag
  • ‘Aan tafel met…’
  • Voetbaltoernooi
  • Winterfair

Sommige van deze activiteiten worden met andere TFC’s georganiseerd. Verder zijn er ook vele donateurs die het werk van Erica en Elles ondersteunen.

Heeft u een vraag of opmerking?

Neem contact op met Gert en Mieke, voorzitter en secretaris van Stichting Zorgnet.

Gert en Mieke Houtman
Ericalaan 19
2803 BN, Gouda
06-53281820
stichtingzorgnetroemenie@gmail.com

Beleidsplan Stichting Zorgnet

Voor meer informatie over doelstellingen, samenstelling van het bestuur van de stichting en de begroting, kunt u het beleidsplan downloaden.

Privacystatement Stichting Zorgnet Roemenië

In het kader van de vervulling van het doel van onze stichting verwerkt Zorgnet Roemenië persoonsgegevens. Wij hechten er groot belang aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken.

In dit privacyreglement informeren wij u voor welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij van u ontvangen verwerken en informeren wij u graag omtrent uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

%d bloggers liken dit: