Projecten

Opvang thuisverlaten kinderen:

  • Begeleid wonen

De meisjes die 18 jaar geleden op de boerderij bij Erica en Ellis kwamen wonen zijn inmiddels volwassen geworden. De drie bewoonsters en Elles zijn in 2017, na 18 jaar, verhuisd naar eigen kleine huisjes op het erf. Een nieuwe fase van (semi)zelfstandig wonen brak aan. Zelf wassen, koken en je huisje schoonhouden. Dat was wennen maar het gaat goed. Elles houdt als ‘buurvrouw’ een oogje in het zeil.

Maar ook in het Roemenië van anno 2020 zijn er nog veel kinderen die door hun ouders in de steek worden gelaten. Zij worden opgevangen in tehuizen.

  • Huize Regenboog.
In 2018 is de boerderij opnieuw verbouwd en klaar om deze kinderen een thuis te bieden.

Nu de zorgboerderij kwam leeg te staan en groeide het idee om nog een keer (jonge) kinderen een kans te geven. In 2018 is de boerderij opnieuw verbouwd en klaar om deze kinderen een thuis te bieden. Aanvankelijk werd gedacht aan de leeftijdscategorie van 3-5 jaar. Het liep anders. Begin april 2019 arriveerde de eerste bewoonster, 14 jaar oud. Gevolgd door drie zusjes van 9, 15 en 17 jaar oud. De thuissituaties zijn schrijnend; verwaarlozing, geweld, misbruik, prostitutie, drank en overlijden. De overgang van de geïsoleerde dorpen naar de stad is groot. Er is ook heel wat te leren; sommigen kunnen niet lezen, klokkijken. Vaak ontbreken de meest ‘gewone’ vaardigheden zoals lichamelijke verzorging en het hanteren van bestek. Inmiddels gaan ze allemaal (weer) naar school; twee naar de basisschool en twee naar 2e kansonderwijs als gevolg van teveel gemiste schooljaren. Met behulp van begeleiders krijgen deze jonge levens een plek om veilig te wonen en te ontwikkelen naar eigen kunnen en mogelijkheden. Het team bestaat uit vier verzorgsters en Maria (ex-bewoonster) als schoonmaakster.

Kinderboerderij ‘Ark van Noach’

Wat begon als bezigheid voor de dames (de ex-straatmeisjes die Erica en Elles hebben opgevangen) door wat dieren te houden om mee te knuffelen en te verzorgen, is uitgegroeid tot een echte kinderboerderij voor velen. Tevens zijn ook bij de kinderboerderij speeltoestellen uit Nederland geplaatst die een echte speeltuin vormen op de heuvel aan de rand van de prachtige omgeving van Iaşi  Deze kinderboerderij wordt de Ark van Noach genoemd. 

De Ark van Noach is een locatie waar kinderen met en zonder handicap op een recreatieve en therapeutische manier met dieren kunnen omgaan, en waar ze kunnen spelen in een voor iedereen toegankelijk park. Doordeweeks kan de Ark van Noach gereserveerd worden voor excursies door scholen, tehuizen etc. In het weekend is het park open voor alle kinderen en volwassenen die een uitstapje zoeken. 

In de zomer worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd zoals kinderclubs en knutselcursussen. 

Deze plek is tot stand gebracht en wordt al jarenlang onderhouden door Nederlandse vrijwilligers van Vrienden van Izvor. (coördinatie: Elles)

Tafeltje-dek-je.

Eind januari 2004 is dit projekt van start gegaan, na een startgift van een sponsor. Inmiddels ontvangen zo’n 30 mensen zes dagen per week een warme maaltijd. Het gaat hier veelal om kwetsbare ouderen die niet meer in staat zijn om voor zichzelf te koken. De maaltijden worden bereid door een kok in de keuken van het Hospice Alinare Mica en rondgebracht door een chauffeur. In veel gevallen is dit het enige kontaktmoment op een dag. Soms constateert de chauffeur dat er meer/andere zorg nodig is. Ook werd duidelijk dat eenzaamheid een grote rol speelt in Roemenië. Dit is één van de redenen die ten grondslag ligt van het voornoemde projekt: Alinare Mica.

In de onderstaande link verteld Erica haar werk en in het bijzonder over dit project:

https://www.youtube.com/watch?v=CE6hWQy7SJ8#action=share

Hospice Alinare Mica.

Hospice Alinare Mica

Vanwege regelgeving moest een ander pand worden gezocht voor de keuken van het tafeltje-dek-je projekt. Erica vond een nieuw pand in de stad. Dit pand was echter veel te groot om alleen een keuken in te huisvesten. Aangezien Erica al langer rondliep met de wens om een hospice in de stad Iasi te vestigen zag zij nu mogelijkheden om dit gecombineerd in het grote pand te realiseren. Ook nu was een sponsor bereid om het pand aan te kopen en gaf dit tien jaar gratis in gebruik. Het duurde even voordat alles naar wens was verbouwd en exploitatiekosten gedekt konden worden.

In januari 2010 werd Hospice Alinare Mica (Kleine Troost) feestelijk werd geopend.

een liefdevolle en waardige verzorging

Het hospice biedt plaats aan twintig mensen. Deze mensen zijn of terminaal of komen voor tijdelijke verzorging om bijvoorbeeld de mantelzorger te ontlasten. Zij worden op een liefdevolle en waardige manier verzorgd: men doet er alles aan om hen een Kleine Troost te bieden.

Inmiddels is de gratis gebruik periode verstreken en zijn er afspraken met de eigenaar gemaakt om het pand in eigendom te verkrijgen.

Zorgcentrum ” Acasã ” (= thuis) 

Het gebouw waar het zorgcentrum tot op heden is gevestigd.

Sinds 2016 wonen ongeveer 65 ouderen in het zorgcentrum Acasã. Nu nog in een voormalig hotel, maar de verhuizing naar een nieuw complex is aanstaande. Het zorgcentrum biedt zorg én gezelligheid aan hen die niet langer zelfstandig kunnen wonen. Een vast team van verzorgend personeel stimuleert de ouderen en verzorgt hen. Heerlijke maaltijden worden 3x per dag klaargemaakt en geserveerd in een gezamenlijke eetzaal. Dat iedere bewoner telt, blijkt uit de viering van verjaardagen. Hier wordt uitgebreid bij stilgestaan en iedere bewoner krijgt zijn eigen taart.

Verder kunnen de bewoners gebruik maken van de kapper die regelmatig naar Acasã komt, de fysioruimte met loopband en fiets of deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden. Vanaf het vroege voorjaar kunnen de bewoners genieten in de tuin.

Acasã; waar iedere bewoner telt!

—————————————————————————————-

%d bloggers liken dit: